Quick Contact

Dejan Repanović

Executive Director
Dejan radi u CRMC -u od novembra 2017. godine i ima funkciju izvršnog direktora. On se prvenstveno bavi upravljanjem strateškim planovima organizacije. On takođe vodi računa da se strateški planovi sprovedu u utvrđenim rokovima i sa planiranim budžetskim sredstvima.

Professional Skills

Organizovanje 85%
Engleski jezik 60%
Albanski jezik 45%
Rad na računaru 97%

Experience & Activities