NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority
https://ngocrmc.org/wp-content/uploads/2021/09/Logo-CRMC.png

Istorija

Centar za prava manjinskih zajdnica osnovan je 2017. godine, zbog potreba manjinske omladine u Pećkom regionu. Kao NVO se bavila problemima mladih iz srpskih sredina na ovom područiju i realizovala veliki broj projekata. NVO CRMC je članica Open inicijative koju finasira KFOS .

NGO CRMC je članica zagovaračke platforme Empirika – organizacije civilnog društva

https://ngocrmc.org/wp-content/uploads/2021/09/Logo-CRMC.png

Misija

Misija NVO Center for the Rights of Minority Communities je promocija prava i demokratizacije među manjinskim zajednicama.

 

https://ngocrmc.org/wp-content/uploads/2021/09/Logo-CRMC.png

Svrha Center for the Rights of Minority Communities je promovisanje prava manjinskih zajednica i poboljšanje demokratizacije u društvu, kroz učešće građana, građanski aktivizam, i poboljšanje uslova života omladine..

OPEN

Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” je nova inicijativa Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započeta tokom 2020. godine. Open se realizuje u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje deluju u srpskoj zajednici na Kosovu.

Opšti cilj nove inicijative je razvijanje otvorenog i dinamičnog prostora za diskusiju unutar srpske, između srpske i ostalih zajednica, kao i institucija na Kosovu.

EMPIRIKA

"Empirika" je zagovaračka inicijativa organizacija civilnog društva koje predstavljaju interese srpske zajednice na Kosovu, sa mandatom da pred donosiocima odluka na lokalnom i centalnom nivou na Kosovu zagovara zakonska i praktična rešenja u domenu zakonom garantovanih civilnih i ljudskih prava nevećinskih zajednica na Kosovu.

Upoznajte naš tim