O nama

Misija

Misija NVO Center for the Rights of Minority Communities je promocija prava i demokratizacije među manjinskim zajednicama.

Ciljevi NVO

Svrha Center for the Rights of Minority Communities je promovisanje prava manjinskih zajednica i poboljšanje demokratizacije u društvu, kroz učešće građana, građanski aktivizam, i poboljšanje uslova života omladine.