Problem dobijanja dokumenata na Kosovu

CRMC je održao debatu u okviru projekta ’Građani traže rešenje’ koji sprovode NGO CRMC iz Osojana, Istok, finansiranog od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) u okviru programa “Reconnecting Mitrovica”

Zakon o državljansvu Kosova predviđa jedan ili više kriterijuma za one koji do sada nisu uspeli da izvade lična dokumenta. Zakonski okviri su jasni ali se ne primenjuju, zaključeno je na debati u Peći.

U koliko građanin može da dokaže da je živeo na Kosovu do januara 1998.godine ili njegovi roditelji imaju dokumenta Kosova stiče pravo na dokumenta i zakon je tu jasan ali se ne primenjuje dosledno. Ovo je zaključak debate pod nazivom „Građani traže rešenje“, koju je organizovala NVO Centar za prava manjinskih zajednica iz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Više detalja na Problem dobijanja dokumenata na Kosovu