Misija OEBS-a na Kosovo je otvorila Javni Poziv za apliciranje na program “Womentoriship for Dialogue” koji je namenjen madim devojkama (16 – 18 godina)

Alumnistkinje OEBS-ove Akademije dijaloga za mlade žene (AD) ujedinile su se sa ciljem da podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama iz Prištine i Beograda putem Programa ženskog mentorstva za dijalog kako bi one mogle da postanu pokretači društvenih promena u svojim zajednicama i unaprede svoje stručne i lične veštine kroz mentorski program zasnovan na vršnjačkom/kolegijalnom učenju i dijalogu.

Zainteresovane kandidatkinje treba da popune prijavni obrazac na engleskom (albanskom/srpskom) jeziku i pošalju ga na imejl adresu: dialogueacademy@osce.org  najkasnije do 13. septembra 2019.

Za više informacije posetite: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/428969?fbclid=IwAR3lFp-kD9kZU5t7rda7awaEYdEgU7e3F4ZwQm7Ysz9UFiZszmjxaH5DPy4