NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

NVO CRMC je u saradnji sa trenerom Aleksandrom Rapajićem iz NVO ACDC uz podršku PIN-a organizovala dvodnevnu radionicu na temu „AKTIVIZAM, VOLONTERIZAM; OD IDEJE, DO REALIZACIJE“. Sama organizacije uspela da zainteresuje i identifikuje najmanje 10 budućih potencijalnih volontera za pružanje volonterskih usluga za pojačano socijalno uključivanje srpske zajednice u opštini Peć.