NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Podnosilac izveštaja: NVO Centar za prava manjinskih zajednica CRMC

Implementaciju projekta podržali: People in Need PIN i UK aid

Dana 04.02.2023. godine, osoblje NVO CRMC i NVO BRIGA organizovalo je debatu u Goraždevcu, u prostorijama NVO BRIGA, na temu “Kvalitet pružanja socijalnih usluga u opštini Peć i mogućnosti za njihovo unapređenje“. Učesnici debate bili su službenici opštine Peć kao i predstavnici žena pripadnici srpske zajednice u opštini Peć. Učesnici su tokom debate identifikovali ključne probleme i predlozi za unapređenje kvaliteta pružanja socijalnih usluga u opštini Peć a vezano za srpsku zajednicu.