NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Podnosilac izveštaja: NVO Centar za prava manjinskih zajednica CRMC

Implementaciju projekta podržali: People in Need PIN i UK aid

Dana 23.09. i 24.09.2022. godine, osoblje NVO CRMC organizovalo je dvodnevnu radionicu u Gračanici, u Hotelu Ulpijana, na temu “Kvalitet pružanja socijalnih usluga u opštini Peć i mogućnosti za njihovo unapređenje“. Učesnici debate bili su službenici opštine Peć kao i predstavnici i istaknuti pripadnici srpske zajednice u opštini Peć. Uz podršku trenera, Aleksandra Rapajića, programskog direktora NVO ACDC, učesnici su tokom dvodnevne radionice identifikovali ključne probleme i izazove a na samom kraju projektne aktivnosti sumirani su zaključci i predlozi za unapređenje kvaliteta pružanja socijalnih usluga u opštini Peć. Aktivnim učestvovanjem u diskusiji, učesnici radionice su identifikovali ključne probleme i predložili su rešenja u cilju podizanja kvaliteta pružanja socijalnih usluga u opštini Peć a vezano za srpsku zajednicu.

Na samom početku radionice, a na osnovu prethodne analize upitnika koji je sproveo NVO CRMC u okviru projekta, konstatovano je da mnogi pripadnici srpske zajednice u opštini Peć nisu upoznati sa svim nadležnostima i kriterijumima za dodelu socijalne pomoći od strane Centra za socijalni rad CSR. Pripadnici srpske zajednice su takođe nedovoljno obavešteni o programu socijalnih usluga koje pruža navedena institucija. U vezi sa ovim problemom, zaključeno je da je izuzetno važno da se sprovede informativna video kampanja o uslugama koje pruža CSR kao i o kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć. Naglašeno je i da informativna kampanja treba da obuhvati i programe Nacionalne službe za zapošljavanje koji predviđaju mogućnosti samozapošljavanja, stažiranja i ostalo.

Službenik potkancelarije Centra za socijalni rad sa sedištem u Goraždevcu koji je nadležan za srpsku zajednicu, istakao je da je neophodno da se izradi nova socijalna karta kako bi se jasno utvrdilo stanje na terenu i precizan broj korisnika i socijalno ugroženih osoba na teritoriji opštine Peć koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć na osnovu kriterijuma CSR. Činjenica je da CSR u Peći duži niz godina nije ažurirao podatke o korisnicima iz srpske zajednice.

Ukazano je i na operativne probleme koji se tiču logistike u radu potkancelarije CSR te je predloženo da se nadležnim organima podnese zahtev za dodelu jednog službenog terenskog vozila za potrebe potkancelarije CSR u Goraždevcu. Službenik potkancelarije CSR pri opštini Peć sa sedištem u Goraždevcu često obilazi korisnike iz srpske zajednice i u drugim selima kao što su Belo polje, Siga, Brestovik i Ljevoša. Imajući u vidu da se navedena sela nalaze u brdovitim predelima i da su veoma nepristupačna a naročito tokom padavina i zimskog perioda, terenski rad i pružanje usluga u takvim uslovima izuzetno su otežani i opšti je zaključak da postoji velika potreba za adekvatnim terenskim vozilom.

Učesnici su tokom diskusije identifikovali problem saradnje CSR sa drugim partnerima i institucijama a naročito problem u kordinaciji sa Kancelarijom za zajednice u Peći. U prethodnom periodu, nesaradnja i nedovoljna kordinacija između lokalnih, centralnih i međunarodnih institucija i donatora, negativno se odrazila na kvalitet pružanja usluga socijalno ugroženim grupama što je rezultiralo u veliki broj zloupotreba donacija i druge vrste pomoći od strane pojedinih korisnika. Iskustva pokazuju da su neki korisnici zloupotrebili pomoć tako što su prodali dodeljenu poljoprivrednu mehanizaciju, mašine ili neka druga sredstva i alate, a takođe je istaknuto kako je zabeležen veliki broj slučajeva gde je istim korisnicima dodeljena pomoć ili donacija više puta, od strane više različitih donatora ili institucija jer ti isti donatori i institucije nisu imali uvid u stanje na terenu. Kako bi se ovakva praksa zaustavila, neophodno je unaprediti saradnju naročito između CSR i Kancelarije za zajednice u opštini Peć i napraviti jedinstvenu bazu podataka o korisnicima socijalnih usluga i korisnicima bilo kakvih donacija i drugih oblika podrške od strane kosovskih ili međunarodnih institucija i organizacija. Uvidom u jedinstvenu bazu podataka o korisnicima donacija i ostalih oblika pomoći, te ažuriranjem podataka koji će biti transparentni, nadležne institucije će sprečavati zloupotrebe od strane korisnika u budućnosti.

Učesnici su tokom diskusije takođe istakli da je u borbi protiv siromaštva neophodno osnaživanje poljoprivrednog sektora i da u saradnji sa lokalnim i međunarodnim strukturama treba raditi na programu samozapošljavanja ili radnog angažovanja za radno sposobna lica koja imaju nedovoljna primanja ili su nezaposleni.

Opšti je zaključak da bi izgradnja omladinskog centra u Goraždevcu i angažovanje volontera pri potkancelariji CSR, dodatno unapredilo uslove i kvalitet života srpske zajednice u opštini Peć.