NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority
Učesnici debate bili su službenici opštine Peć kao i predstavnici i istaknuti pripadnici srpske zajednice u opštini Peć dok je Aleksandar Rapajić, programski direktor NVO ACDC bio je angažovan kao trener radionice.  Uz podršku trenera, učesnici su tokom dvodnevne radionice identifikovali ključne probleme i izazove vezano za kvalitet pružanja socijalnih usluga u opštini Peć a na samom kraju projektne aktivnosti sumirani su zaključci i predlozi za unapređenje kvaliteta pružanja socijalnih usluga u opštini Peć. Usvojeni su predlozi koji se odnose na utvrđivanje prioritetnih ciljnih grupa kao i modeli za podizanje kvaliteta pružanja socijalnih usluga.
Ova radionica je podržana od strane PIN-a