NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

NVO AKTIV i članovi OPEN platforme predstavili su danas, 1. jula, u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici, nalaze istraživanje “Popis stanovništva iz ugla zajednice kosovskih Srba”.

Predstavljajući istraživanje menadžer projekata NVO Aktiv Igor Marković izjavio je da je cilj ove analize sagledavanje uloge Beograda i Prištine u mobilizaciji stanovništva za učešće na popisu, eventualne mogućnosti bojkota procesa, kao i očekivanja i strahovi od popisivanja i rezultata.

Panelisti na ovom skupu Aleksandar Rapajić iz Centra za zastupanje demokratske kulture i Darko Dimitrijević iz Radio Goraždevca analizirali su koji sve faktori mogu uticati na odluku kosovskih Srba poovodom predstojećeg popisa stanovništva.

Istraživanje “Popis stanovništva iz ugla zajednice kosovskih Srba” je pokazalo da velika većina građana srpske nacionalnosti na Kosovu, čak 92%, nije obaveštena o vremenu i načinu održavanja predstojećeg popisa stanovništva na Kosovu.

Skoro polovina anketiranih (48%) istakla je da će učestvovati na popisu, odluku o učešću na popisu još uvek nije donelo 35% Srba, dok je njih 17% odgovorilo da neće učestvovati.

I dok većina kosovskih Srba koji žive južno od reke Ibar, njih 74%, želi da se odazove popisu, skoro polovina ispitanika sa severa Kosova (48%) nije donela odluku o učešću na popisu.

Većina ispitanika (44,4%) je stava da poziv Beograda o (ne)učestvovanju na predstojećem popisu stanovništva neće predstavljati odlučujući faktor.

“Iz perspektive srpske zajednice pitanje učešća na popisu je pod uticajem niza različitih faktora, od kojih su ključni bezbednosna situacija, očuvanje garantovanih prava i potreba da se ustanovi ukupan broj Srba koji živi na Kosovu, te da ne postoji saglasnost na nivou zajednice o ovoj temi”, zaključak je ovog istraživanja.

Na osnovu sprovedenog kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja preporučuje se između ostalog potreba sprovođenja javne kampanje informisanja o popisu stanovništva na srpskom jeziku, utvrđivanje prava raseljenih lica na učešće u procesu popisa, učešće kosovskih Srba u popisnim komisijama, te adekvatan prevod propratnog popisnog materijala.

Istraživanje je objavljeno na srpskom, albanskom i engleskom jeziku.

Publikacija nastala je u okviru projekta OPEN koji sprovodi Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) u saradnji sa organizacijama NVO AKTIV i Centar za prava manjinskih zajednica (CPMZ). Stavovi izraženi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima istraživanja i ne predstavljaju nužno stavove KFOS-a.