NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Nakon selekcije kandidata za Omladinski edukativni servis (eng. YES) realizovali smo prvi trening obuke u omladinskom centru YMCA u Peći.

Trening na temu „Volonterizam-značaj za zajednicu“, vodila je Zana Ramović, član YMCA koja u ovoj organizaciji radi sa mladim volonterima.

Omladinsi edukativni servis (Youth Education Service – YES) se bavi temom poširenja učešća mladih u svakodnevnom životu zajednice kroz neformalnu edukaciju i međunacionalnu saradnju.

YES će ostvarivati saradnju između mladih iz različitih etničkih grupa, realizovati program neformalnog obrazovanja za deset mladih osoba koje će biti obucenei za vrsnjačku edukaciju.

U nastavku se pored redovnih mesečnih aktivnosti i sastanaka krajem mesecfa očekuje realizacija radionice na temu „Multietnička saradnja – između zajednica“, koju će voditi predstavnici NVO Human iz Peći.