NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Rezime

OEBS-ova Lokalna akademija dijaloga za mlade žene pruža platformu mladim ženama iz svih zajednica da prevaziđu barijere u komunikaciji, dekonstruišu stereotipe i postave osnovu za dalji dijalog kroz vršnjačku i saradničku edukaciju i podučavanje i mentorstvo. Ima za cilj da podstakne saradnju između zajednica fokusirajući se na pitanja od zajedničke zabrinutosti, posebno ona koja se odnose na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Sadržaj

Mlade žene – blistavi umovi današnjice i lideri sutrašnjice! Spakujte sa sobom svoje briljantne ideje i kreativnost kako biste se povezale i udružile sa drugim ambicioznim i aktivnim mladim ženama nalik vama u ovom odvažnom i zanimljivom poduhvatu koji podstiče na razmišljanje. Radujemo se spremnosti da dovedemo u pitanje uvrežena shvatanja odgovarajući na izazove, prevazilazeći prepreke, stalnim ulaganjem napora i konstruktivnim kritikama. Da li ste spremne za promenu?

Misija Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS) na Kosovu poziva mlade žene sa Kosova starosti između 16 i 22 godina koje interesuje učestvovanje u procesima odlučivanja i donošenja praktičnih politika, volonterizam, rad u zajednici i aktivnosti u oblasti propagiranja da se prijave na OEBS-ovu Lokalnu akademiju za mlade žene koja će se održati od 8. do 13. juna 2019. godine u hotelu „Ulpiana“ u Gračanici.

Šta je OEBS-ova Lokalna akademija dijaloga za mlade žene

OEBS-ova Lokalna akademija dijaloga za mlade žene pruža platformu mladim ženama iz svih zajednica da prevaziđu barijere u komunikaciji, dekonstruišu stereotipe i postave osnovu za dalji dijalog kroz vršnjačku i saradničku edukaciju i podučavanje i mentorstvo. Ima za cilj da podstakne saradnju između zajednica fokusirajući se na pitanja od zajedničke zabrinutosti, posebno ona koja se odnose na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

OEBS-ova Lokalna akademija dijaloga za mlade žene predviđa šest dana obuke koji uključuju vežbe za izgradnju timova i vršnjačko i saradničko podučavanje i pokriće teme kao što su: rodna ravnopravnost, učešće u javnom i političkom procesu donošenja odluka, liderstvo kao i podučavanje u praktičnim veštinama (kako napisati motivaciono pismo i radnu biografiju-CV, itd.).

Uslovi za prijavljivanje

Pozivamo mlade žene sa Kosova starosti između 16 i 22* godina koje interesuje učestvovanje u procesima odlučivanja i donošenja praktičnih politika, volonterizam, rad u zajednici i aktivnosti u oblasti propagiranja. Znanje engleskog jezika nije obavezno.

Prijavljivanje

Za više informacija posetite veb-stranicu Misije OEBS-a na Kosovu  www.osce.org/mission-in-kosovo, ili Portal za finansiranje na Kosovu https://kosovofunding.org/Donation/Details/2097

*Od maloletnih lica će se tražiti da pošalju potpisan obrazac saglasnosti oba roditelja (ukoliko je to slučaj) koji se nalazi u prijavnoj dokumentaciji.

Dokumenta za aplikaciju možete naći ispod