NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Članice zagovaračke platforme Empirika – organizacije civilnog društva, koje su i potpisnice ovog saopštenja, izražavaju veliku zabrinutost povodom nedavnih inicijativa i odluka kosovskih vlasti kojima su uvedeni nameti na robni promet iz Srbije i BiH. Ove odluke su protivne odredbama definisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA) i ugovornim obavezama potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, svedoci smo da ovi jednostrani akti doprinose daljem pogoršavanju bezbednosnih prilika na Kosovu, koji prete da ugroze teško stečeni mir i dodatno nas udaljavaju od procesa dijaloga i započete normalizacije odnosa.

Posebnu zabrinutost izazivaju primetan nemir, neizvesnost i strah koji vladaju među stanovništvom, kako na severu tako i u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom širom Kosova i prete daljoj destabilizaciji prilika i narušavanju međuetničkih odnosa na Kosovu. Ovakav razvoj događaja u periodu koji je pred nama može negativno uticati na pitanja lične i opšte sigurnosti, slobode kretanja i prava i poštovanja svih zajednica (ljudi) koji žive na Kosovu.

Imajući u vidu svu kompleksnost odnosa na relaciji najodgovornijih zvaničnika Prištine i Beograda, uključujući i nedavno kršenje Sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, pozivamo Vladu Kosova da bez daljeg odlaganja povuče odluku o uvođenju dodatnih taksi od 100% i time pokaže spremnost da pozitivno odgovori na novonastalu krizu i preuzme odgovornost za smirivanje tenzija među nevećinskim zajednicama na Kosovu. Takođe, pozivamo na uzdržanost i odgovorno ponašanje svih relevantnih institucija i instanci, kao i na povratak politici beskompromisnog poštovanja zakona kojima se štite prava srpske i ostalih nevećinskih zajednica na Kosovu.

Isto tako, apelujemo na najviše predstavanike Prištine i Beograda da ulože maksimalne napore koji će voditi ka smirivanju postojećih tenzija i preduzmu odlučne korake ka nastavku prekinutog dijaloga. U protivnom, dalje zaoštravanje postojeće situcije neizbežno vodi ka pogoršanju međuetničkih odnosa i otvara mogućnost konflikta među duboko podeljenim zajednicama na Kosovu.

Istovremeno, pozivamo međunarodnu zajednicu, u prvom redu EU i države članice Kvinte, da ulože maksimalne napore u smirivanju novonastalih tenzija, pre svega da aktivnim delovanjem doprinesu oživljavanju dijaloga između Prištine i Beograda i diplomatskim naporima osiguraju doslednu primenu sporazuma postignutih u okviru briselskog dijaloga. Dalje insistiranje na povratak dijalogu i efikasna primena Briselskog sporazuma predstavljaju apsolutni proritet svih strana uključenih u ovaj proces koji svojim delovanjem moraju doprineti ublažavanju tenzija i uspostavljanju poverenja među zajednicama na Kosovu. 

Potpisnici:

NVO Aktiv

NVO Komunikacija za razvoj društva – CSD 

NVO Mreža za građanski aktivizam – MGA

NVO Humani centar Mitrovica

NVO Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC

NVO Centar za prava manjinskih zajednica – CRMC