NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

U sklopu projekta “Mladi za budućnost“, koji sprovodi Centar za prava manjinskih zajednica u Peći je održana prezentacija Lokalnog omladinskog akcionog saveta (LOAS), namenjena mladima iz srpske zajenice u ovoj opštini.

Prezentaciji je predhodio sastanak na kome je prisustvovao direktor za Kulturu Omladinu i sport u opštini Peć g-din Engelbert Zefaj i Suzana Murići, direktorka za EU integrcije u opštini Peć, sa DSC01134kojima su mladi imali priliku da razgovaraju o planovima direktorata u budićnosti, kao i ulaganja u srpsku zajednicu.

Mladi su se interesovali o tome šta i koliko ovaj direktorat može da uloži u omladinu iz srpske zajednice, kakve su mogućnosti da se uradi nešto konkretnije.

Zefaj je rekao da je opština voljna da pomogne mladima iz srpske zajednice, da je u planu izgradnja Omladinsko-kulturnog centra u Goraždevcu u narednoj godini, i da su za to poslali zahteve nadležnim ministarstvima. On je napomenuo da je LOAS otvoren za članove iz srpske zajednice i da to treba dogovarati sa predstavnicima ovog tela. Podstakao je mlade da više prate opštinska tela poput odbora za bezbednost u kome nema mladih iz srpske zajednice.

Nakon jednočasovnog razgovora sa direktorom za Kulturu omladinu i sport, Albina Leši predsedavajuća LOAS-a predstavila je rad i nadležnosti ovog omladinskog tela u Opštini Peć, i diskutovala sa mladima iz srpske zajednice.