NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

U sklopu projekta “Mladi za buducnost”, koju sprovodi Centar za prava manjinskih zajednica u saradnji sa loklanim partnerima, održana je debata pod nazivom „Inicijativa za bolje funkcionisanje Lokalnog Omladinskog Akcionog Saveta”. Na sastanak su pozvani predstavnici NVO, Opštine Istok, OSCE i drugi relevantni faktori na lokalnom nivou.

Sastanku je prisustvovao predstavnik Lokalnog Omladinskog Akcionog Saveta (LOAS) u opštini Istok Ram Hajraj, koji je omladince iz srpske zajednice upoznao sa trenutnom situacijom unutar LOAS-a. On je rekao da ova organizacija ne funkcioniše već tri godine i prisutnima objasnio procedure i načine da se pitanje omladinskog aktivizma kroz ovaj savet promeni. Prema njegovim rečima ono na čemu treba insistirati u narednim danima je:

  1. učešće na debatama o kreiranju budžeta opštine Istok za 2019.godinu.
  2. osnaživanje LOAS-a kroz ovakve inicijative
  3. trening za opštinske, nvo i sve ostale službenike koji se bave mladima, na temu osmisljavanja i implementacije projekata.
  4. revizija trenutnog stanja i izrada plana delovanja za naredni period
  5. obezbediti fizički prostor za rad i delovanje LOAS-a.

Šef odeljenja za demokratizaciju u regionalnoj kancelariji OSCE-a koji je pratio ovu radionicu pozdravio je prisutne i rekao da je ovo dobra polazna osnova da se LOAS u opštini Istok osnaži bude funkcionalan. On je naglasio da je OSCE spreman da podrži ovakve zdrave i multietničke inicijative.

Dželal Bajramaj član rukovodstva omladinskog centra u Istoku naglasio je na sastanku da su organizacije civilnog društva u Istoku veoma pasivne i neaktivne i da to vidi kao najveću prepreku za funkcionisanje LOAS-a. On je predtsvnicima srpske zajednice rekao da svi mladi mogu da koriste omladinski centar u Istoku.

Mladi su se složili da bi potencijalna polja saradnje mogli da budu kursevi učenja raznih jezika, časovi muzike i slične inicijative.