NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

„Centar za prava manjinskih zajednica“ i partner projekta „George Wiliam Youth Center“, održaće tokom juna četiri radionice na temu “projekti i budžetiranje projekata za mlade”, kroz koje će obuku završiti četrdeset pet mladih iz srpske zajednice u opštinama Istok, Klina i Peć, kao i osoblje NVO CRMC.

Radionice imaju za cilj da mlade nauče osnovama pisanja projekata i budžetiranju pomladinskim organizacijama.

Radionice će biti održane u terminima:

11.06.2018. – članovi I tim Centra za pitanje manjinskih zajednica

12.06.2018. – mladi iz srpske zajednice u opštini Klina

18.06.2018. – mladi iz srpske zajednice u opštini Istok

19.06.2018. – mladi iz srpske zajednice u opštini Peć

Sesije na radionicama vodiće izvrsni stručnjaci George William Youth Centra (YMCA) Dorina Luka Davies, Dorina Gllogjani, Adrian Davies I Adhurim Bekaj.

Osim učešća na ovom treningu mladi imaju šansu da se upoznaju sa aktivnostima i predstavnicima YMCA, što otvara nove mogućnosti za saradnju, zajedničke aktivnosti u novim projektima i razmenu mladih.

Više detalja možete potražiti na www.mladizabuducnost.net

Ako ste mladi iz srpeke zajednice iz opštine Peć, Istok I Klina i želite da učestvujete na ovim radionicama, popunite ovaj formular: