NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Predstavnici NVO Centar za prava manjinskih zajednica (NVO CRMC) sastali su se danas sa predstavnicima Omladinskih saveta za Peć, Istok i Klinu. Aktivnost koja ima za cilj da uključi mlade iz srpske zajednice u lokalne inicijative, podržala je misija OEBS-a na Kosovu.
Na sastanku je istaknuto da su mladi iz Srpske zajednice u ove tri opštine jako pasivni i da ne učestvuju u Lokalnim inicijativama, ne koriste fondove koji su dostupni i ne učestvuju u procesu donošenja odluka.
Darko Dimitrijević iz Goraždevca, Dejan Repanović iz Osojana i Aleksandar Šarković iz Vidanja izneli su probleme sa kojima se suočava Srpska omladina u ove tri opštine ali i važnost da se mladi aktivnije uključe u sve društvene tokove na lokalnom nivou.
U koliko želimo mlade u Srpskim sredinama u Metohiji, onda je jako bitno da oni budu uključeni u donošenje odluka na lokalnom nivou, da budu deo radnih tela opštine, da učestvuju u javnim debatama, kao na primer za kreiranje opštinskog budžeta, moramo se ozbiljno pozabaviti time jer oni odlaze. Tu pre svega očekujemo podršku lokalnih predtsvnika iz Srpske zajednice ali i lokalnih institucija u Peći, Istoku i Klini, kao i predtsvnika međunarodne zajednice, istakli su predstavnici Srba na ovom sastanku.

OEBS će podržati sve inicijative koje idu u pravcu saradnje na

lokalnom nivou. Lokalni Omladinski saveti odlična su platforma za učešće mladih u procesu donošenja odluka na

lokalnom nivou, rekao je

na okruglom stolu Siniša Bencun viši službenik za demokratizaciju.
Predsednici Borda saveta mladih Arijanit Lukaj iz Peći, Ram Hajraj iz Istoka i Ćendrim Gaši iz Kline izrazili su spremnost da pomognu da se mladi iz Srpske zajednice aktivnije uključe u rad Omladinskih saveta i zauzmu pozicije koje im prema statutu pripadaju.