NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Demokratija Aktivizam Ravnopravnost Prava zajednica

crmcNGO CRMC

NVO Centar za prava manjinskih zajdnica (CRMC) je nevladina regionalna organizacija osnovana 2017. godine sa glavnim ciljem promovisanje prava manjinskih zajednica i poboljšanje demokratizacije u društvu, kroz učešće građana, građanski aktivizam, i poboljšanje uslova života

Vesti

Publikacije i Saopštenja

Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu

U sklopu Open inicijative, NVO CRMC je sproveo istraživanja u partnerstvu sa NVO Aktiv o pravima zajednica.  Cilj zajedničkog istraživanja je bilo utvrđivanje do koje mere se poštuju prava zajednica i kako ona utiču na odnos nevećinskih zajednica sa vladajućim strukturama i institucijama na Kosovu.

Realizovani Projekti

Naši Partneri Donatori Prijatelji